Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 192, 28 juli 2000