KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1849/94 af 27. juli 1994 om forlængelse af gyldighedsperioden for visse importlicenser, der er udstedt i henhold til forordning (EØF) nr. 1707/90 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1796/81 for så vidt angår indførsel af konserves af dyrkede svampe med oprindelse i tredjelande