/* */

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen) av den 23 november 1995 i mål C-476/93 P: Nutral SpA mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande - Talan om ogiltigförklaring - Upptagande till prövning)