Europeiska gemenskapernas officiella tidning, CA 24, 25 januari 2001