Mål T-220/15: Tribunalens beslut av den 7 juni 2016 – Beele Engineering mot EUIPO (WE CARE) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket WE CARE — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)