Skriftlig fråga E-1304/08 från Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) till kommissionen. Kraftstation för kolförbränning i Aspra Spitia (Boiotien)