Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9741 – Ines Kaindl/Peter Kaindl/M Kaindl) (Text s významem pro EHP) 2020/C 289/05