Europeiska unionens officiella tidning, CA 305, 10 oktober 2012