Förslag till avgörande av generaladvokat J. Kokott föredraget den 18 februari 2016$