Ģenerāladvokātes J. Kokotes [J. Kokott] secinājumi, 2016. gada 18. februāris$