Kommissionens förordning (EEG) nr 3398/91 av den 20 november 1991 om försäljning genom anbudsinfordran av skummjölkspulver avsett att användas i framställningen av foderblandningar och om ändring av förordning (EEG) nr 569/88