Mål T-547/18: Tribunalens dom av den 26 mars 2020 – Teeäär mot ECB (Personalmål – Personal vid ECB – Stödprogram för att byta till en karriär utanför ECB – Avslag på en ansökan om deltagande – Villkor för deltagande – Olika krav på tjänstgöringstid beroende på om en anställd tillhör en enkel eller dubbel löneklass – Placering i löneklass grundat på typen av anställning – Likabehandling – Proportionalitet – Uppenbart oriktig bedömning)