Mål C-217/17 P: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 5 juli 2018 – Mast-Jägermeister SE mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (Överklagande — Gemenskapsformgivning — Ansökan om registrering av formgivningar som återger bägare — Förordning (EG) nr 6/2002 — Artikel 36.1 c — Grafisk återgivning — Artiklarna 45 och 46 — Fastställande av ansökningsdag — Villkor — Förordning (EG) nr 2245/2002 — Artiklarna 4.1 e, 10.1 och 10.2)