Cauza C-217/17 P: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 5 iulie 2018 – Mast-Jägermeister SE/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) [Recurs – Desen sau model industrial comunitar – Cerere de înregistrare a unor desene sau modele industriale reprezentând pahare – Regulamentul (CE) nr. 6/2002 – Articolul 36 alineatul (1) litera (c) – Reprezentare grafică – Articolele 45 și 46 – Atribuirea unei date de depozit – Condiții – Regulamentul (CE) nr. 2245/2002 – Articolul 4 alineatul (1) litera (e) și articolul 10 alineatele (1) și (2)]