Asia C-217/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 5.7.2018 – Valittajana Mast-Jägermeister SE ja muuna osapuolena Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (Muutoksenhaku — Yhteisömalli — Pikareita esittäviä yhteisömalleja koskeva hakemus — Asetus (EY) N:o 6/2002 — 36 artiklan 1 kohdan c alakohta — Graafinen esitys — 45 ja 46 artikla — Hakemuksen tekemispäivän vahvistaminen — Edellytykset — Asetus (EY) N:o 2245/2002 — 4 artiklan 1 kohdan e alakohta ja 10 artiklan 1 ja 2 kohta)