Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 291, 13 oktober 2000