Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1125/2012 ( 2012. gada 26. novembris ) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā