Direttiva (UE) 2019/983 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Ġunju 2019 li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)