KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1403/95, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1995, viljoihin sekä vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin sovellettavien tuontimaksujen vahvistamisesta