Europeiska unionens officiella tidning, CA 314, 23 september 2015