Europeiska unionens officiella tidning, C 307, 02 december 2008