Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 165, 24 juni 2002