Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 276, 28 september 2000