Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/925 av den 1 juni 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Poulet de l'Ardèche/Chapon de l'Ardèche [SGB])$