Mål T-582/15: Talan väckt den 11 september 2015 – Silver Plastics och Johannes Reifenhäuser mot kommissionen