Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 186, 5 augusti 1995