Mål T-250/15: Tribunalens dom av den 24 november 2016 – Speciality Drinks mot EUIPO – William Grant (CLAN) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av EU-varumärket CLAN — Det äldre EU-ordmärket CLAN MACGREGOR — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Risk för förväxling — Likhet mellan de varor som de motstående kännetecknen avser — Omsättningskrets — Samspel mellan kriterier — Behörighet att ändra ett beslut — Artikel 65.3 i förordning nr 207/2009)