Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 211, 28 juli 2001