Mål C-19/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande åttonde avdelningen den 24 oktober 2017 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Polen) – Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego mot Gmina Trzebnica