Sprawa C-19/17: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 24 października 2017 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Polska) – Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego / Gmina Trzebnica