Věc C-19/17: Usnesení předsedy osmého senátu Soudního dvora ze dne 24. října 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Polsko) – Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego v. Gmina Trzebnica