EUROPEISKA EKONOMISKA INTRESSEGRUPPERINGAR Meddelanden publicerade i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2137/85 au den 25 juli 1985 - Stiftelse