Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.10150 — Ares/OTPP/TricorBraun) (Besedilo velja za EGP) 2021/C 71/05