Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10150 — Ares/OTPP/TricorBraun) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 71/05