Skriftlig fråga E-010300/11 Daciana Octavia Sârbu (S&D) till kommissionen. Främjandet av hälsa inom EU