Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2203 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2018/659 vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer och delar av territoriet i tredjeländer från vilka införsel till unionen av sändningar av hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur är tillåten (Text av betydelse för EES)