Skriftlig fråga E-4884/10 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) till kommissionen. Nationella elektroniska register och sammankoppling av dessa