Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 102, 13 april 1999