Mål T-385/10: Tribunalens beslut av den 19 maj 2011 — ArcelorMittal Wire France e.a mot Kommissionen