Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 1, 03 januari 1998