Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas vid mötet mellan parterna i konsensusöverenskommelsen om statsstödda exportkrediter