Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 191, 13 juli 2001