Europeiska unionens officiella tidning, L 281, 30 oktober 2003