Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 322, 2 december 1995