Mål T-685/18: Överklagande ingett den 16 november 2018 – Apple mot EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)