Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 38, 12 februari 1999