Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1384 av den 24 juli 2019 om ändring av förordningarna (EU) nr 965/2012 och (EU) nr 1321/2014 vad gäller användning av luftfartyg som är förtecknade i ett drifttillstånd för icke-kommersiell verksamhet och specialiserad verksamhet, fastställande av operativa krav för genomförandet av kontrollflygningar efter underhåll, fastställande av regler om icke-kommersiell verksamhet med minskat antal kabinbesättningsmedlemmar ombord och införande av redaktionella uppdateringar med avseende på flygdriftskrav (EUT L 228, 4.9.2019)