Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/526 al Comisiei din 30 martie 2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak (IGP)]$