Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 141, 14 juni 2002