Byla C-186/19: 2020 m. rugsėjo 3 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze / Supreme Headquarters Allied Powers Europe (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 – 1 straipsnio 1 dalis – Taikymo sritis – Civilinės ir komercinės bylos – Jurisdikcija – Išimtinė jurisdikcija – 24 straipsnio 5 punktas – Ieškiniai, susiję su teismo sprendimų vykdymu – Imunitetu nuo vykdymo grindžiamas tarptautinės organizacijos ieškinys, kuriuo siekiama, kad būtų panaikintas areštas ir uždrausta jį vėl taikyti)